top of page
  • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

ขยะติดเชื้อทิ้งที่ไหน : วิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.

การจัดการขยะติดเชื้อเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากขยะที่มีเชื้อโรคสามารถเป็นตัวเชื่อต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าควรทิ้งขยะติดเชื้อที่ไหนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  1. ถังขยะทางการแพทย์:

  • ขยะทางการแพทย์เป็นขยะที่มีเชื้อโรคและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • ควรทิ้งขยะทางการแพทย์ในถังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกทำลายอย่างถูกต้อง เช่น ถังขยะทางการแพทย์ที่มีฟองน้ำและฝาปิดอย่างแน่นหนา

  1. ทิ้งในถังขยะปกติ:

  • ขยะที่มีเชื้อโรคและไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณะสามารถทิ้งในถังขยะปกติได้

  • อย่าลืมที่จะใส่ขยะให้สุภาพและระวังไม่ให้มีการแตะต้องกับผิวหนัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

  1. การกำจัดโดยเผา:

  • ขยะที่มีเชื้อโรคมักจะถูกทำลายโดยการเผาหรือกำจัดด้วยความร้อน

  • การทำลายโดยเผาช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ


การทิ้งขยะติดเชื้อที่สถานที่ที่เหมาะสมและทำลายอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเราควรปฏิบัติตามหลักการจัดการขยะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเสมอ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ ขยะติดเชื้อ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreenดู 9 ครั้ง

Comments


bottom of page