top of page
  • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

3 ประโยชน์ของการทำลายสินค้า ที่ธุรกิจมองข้าม

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.การทำลายสินค้ามักถูกมองในแง่ลบ ว่าเป็นการสูญเสียและสร้างขยะ แต่รู้หรือไม่ว่า การทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้หลายประการ ดังนี้


1. เพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้า:

สินค้าคงคลังที่ขายไม่ออก สินค้าใกล้หมดอายุ หรือสินค้าที่ชำรุด ล้วนเป็นสินค้าที่กินพื้นที่ในคลังสินค้า การทำลายสินค้าเหล่านี้ออก ช่วยให้ธุรกิจมีพื้นที่เก็บสินค้าใหม่มากขึ้น ส่งผลดีต่อการจัดการสินค้าคงคลัง และลดต้นทุนการจัดเก็บ


2. ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์:

สินค้าที่ขายไม่ออก สินค้าใกล้หมดอายุ หรือสินค้าที่ชำรุด อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ การทำลายสินค้าเหล่านี้ออก ช่วยป้องกันปัญหาสินค้าหมดอายุบนชั้นวาง สินค้าชำรุด และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า


3. ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย:

กฎหมายไทยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายสินค้าที่เข้มงวด การทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ


ตัวอย่าง:

บริษัท B จำหน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทมีนโยบายคัดแยกสินค้าเก่า สินค้าที่ขายไม่ออก และสินค้าที่ชำรุด ออกจากคลังสินค้า และนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

  • สินค้าประเภทเสื้อผ้า จะถูกนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล

  • สินค้าประเภทกระเป๋า รองเท้า จะถูกนำไปรีไซเคิล

  • สินค้าประเภทเครื่องประดับ จะถูกนำไปเผา

การทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี ช่วยให้บริษัท B มีพื้นที่เก็บสินค้าใหม่มากขึ้น ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ และลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย


การทำลายสินค้าอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ธุรกิจ:

  • ประหยัดต้นทุน

  • เพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้า

  • ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

  • ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย

  • รักษาสิ่งแวดล้อม


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen
コメント


bottom of page