top of page
 • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

5 กลยุทธ์เด็ด! จัดการสินค้าเก่า เพิ่มพื้นที่ในคลังแบบฉลาด

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.
สวัสดีครับ!


คลังสินค้า เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของธุรกิจ หลายคนอาจมองว่าคลังสินค้ามีหน้าที่แค่เก็บของ แต่รู้หรือไม่ว่า การจัดการคลังสินค้าที่ดี ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโดยตรง


หนึ่งในประเด็นสำคัญของการจัดการคลังสินค้า คือ การจัดการสินค้า "ขายไม่ออก" หรือ "สินค้าใกล้หมดอายุ" สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องถูก "ทำลาย" อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ และเพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้าวันนี้ผมมี 5 กลยุทธ์เด็ดๆ มาแนะนำ เพื่อช่วยให้คุณจัดการสินค้าเก่า เพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้าแบบฉลาด ดังนี้


1. คัดแยกสินค้าอย่างชาญฉลาด:

 • กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับสินค้าที่ต้องทำลาย เช่น สินค้าหมดอายุ สินค้าชำรุด สินค้าล้าสมัย สินค้าที่ถูกรีคอล

 • แยกประเภทสินค้าตามลักษณะ วัสดุ และวิธีการทำลาย


2. เลือกวิธีการทำลายที่เหมาะสม:

 • เลือกวิธีการทำลายที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ปริมาณสินค้า และงบประมาณ

 • วิธีการทำลายที่ใช้: เผา บด ย่อยสลาย รีไซเคิล

 • ศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละวิธี


3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด:

 • ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสินค้าอย่างเคร่งครัด

 • ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

 • เก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำลายสินค้าไว้เป็นหลักฐาน


4. บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด:

 • จดบันทึกประเภทของสินค้า ปริมาณ วิธีการทำลาย วันที่ทำลาย

 • เก็บข้อมูลสถิติและวิเคราะห์สาเหตุของสินค้าเก่า

 • นำข้อมูลมาพัฒนาแผนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ


5. ติดตามผลและประเมินผล:

 • ติดตามผลการทำลายสินค้า ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่

 • ประเมินผลลัพธ์ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และหาแนวทางพัฒนา

 • พัฒนากลยุทธ์และวิธีการทำลายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • บริจาคสินค้าที่ยังใช้งานได้ ให้กับองค์กรการกุศล

 • ขายสินค้าเก่าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจัดโปรโมชั่นลดราคา

 • นำสินค้าเก่ามาแปรรูป หรือสร้างสินค้าใหม่


การทำลายสินค้าอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ธุรกิจ:

 • ประหยัดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

 • เพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าใหม่

 • ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

 • ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย


ลองนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ดูนะครับ รับรองว่าคลังสินค้าของคุณจะสะอาด โล่ง สบาย และเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าใหม่ได้แน่นอน!


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen
Commenti


bottom of page