top of page
  • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

ISO27001 คืออะไร ?

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ การปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ISO27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรทุกขนาด ทุกประเภท สร้าง  ระบบการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างสูง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทุกประเภทและขนาด เพื่อให้มั่นใจได้ในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่สุดเป็นได้แก่ ISO 27001: มาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล


1. การรับรู้เกี่ยวกับ ISO 27001

ISO 27001 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและเส้นทางการดำเนินงานสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลจากการบุกรุก สูญหาย หรือการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม


2. ความสำคัญของ ISO 27001

การยกระดับความน่าเชื่อถือ: การได้รับการรับรองตาม ISO 27001 ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในหน้าที่การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของตน


ความเชื่อถือจากลูกค้าและพาร์ทเนอร์: การที่องค์กรได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ส่งผลต่อความเชื่อถือของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล


การประหยัดทรัพยากร: การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง


3. ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ ISO 27001

การกำหนดขอบเขต: การกำหนดขอบเขตของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน และการระบุค่าของข้อมูลที่สำคัญสำหรับองค์กร


การจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน: การจัดทำนโยบายความปลอดภัยและขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล


4. ผลกระทบของการประยุกต์ใช้ ISO 27001

เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์: การประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาด


ลดความเสี่ยง: การประยุกต์ใช้ ISO 27001 ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว


การประหยัดทรัพยากร: การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


สรุป


ISO 27001 เป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากรได้ การประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรมีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี แต่ยังส่งผลต่อความเชื่อถือและความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญด้วย. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen


Comments


bottom of page