top of page

ขั้นตอนการทำลายสินค้า

การทำลายสินค้ามีความสำคัญมากในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสินค้าที่มีค่าอย่างสูง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความลับและเครื่องมือหรือสินค้าที่ต้องการจะกำจัดอย่างสมบูรณ์ การทำลายสินค้าไม่เพียงแค่เป็นการกำจัดและทำลายเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันการนำข้อมูลหรือสินค้าที่มีความลับออกไปจากฐานข้อมูลหรือโดยตรงจากบริษัท ดังนั้น ขั้นตอนและวิธีการในการทำลายสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Destruction process
bottom of page